imagesZoals bekend, zijn de bonden er onderling niet uitgekomen om een gezamenlijk paspoort te verwezenlijken. De W.F.C.A. heeft hierop besloten om met een eigen paspoort te komen. Wil dit correct uitgevoerd worden dan brengt dit zowel consequenties als kosten met zich mee. Het is de bedoeling dat iedereen die deelneemt aan een gala onder auspiciën van een evenement onder de W.F.C.A. verplicht is om het W.F.C.A./Nover paspoort te allen tijde in zijn bezit te hebben zonder enige uitzondering. Iedereen is erbij gebaat als alles correct geregistreerd word.

De kosten zijn als volgt ingedeeld:

Jeugd tot en met 15 jaar € 5,- per kalender jaar
16 jaar en ouder € 10,- per kalender jaar

Bij het ingevulde aanvraagformulier dient u een recente pasfoto en een duidelijk leesbare kopie van uw legitimatiebewijs bij te sluiten. Tevens dient daarbij ook het lidmaatschap voldaan te worden.
De deelnemer ontvangt een bewijs van betaling en inschrijving. Het paspoort krijgt u binnen een week per post thuis bezorgt.
De inschrijfformulieren zullen zowel op de sportscholen als op de gala’s verkrijgbaar zijn, en kan ook gedownload worden via onze website: World Full Contact Association.
Deze kunnen dan bij u eerst volgende deelname aan een gala onder de auspiciën van de W.F.C.A. samen met een duidelijk leesbare kopie van uw legitimatiebewijs en een recente pasfoto bij de bond ingeleverd worden.
Indien u uw paspoort vergeten bent is deelname alleen mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, wij controleren dan direct of u inderdaad in het bezit bent van een W.F.C.A. paspoort. Bij het verlies van uw paspoort betaalt u € 5, – administratie kosten en zorgt u wederom voor een kopie van uw geldige legitimatie en een recente pasfoto. Het aantal reeds gevochten partijen zal worden overgenomen in uw nieuwe paspoort.

Het aantal partijen met bijbehorende uitslagen worden zowel in het paspoort als in de data base van de W.F.C.A. ingevoerd. Dit klinkt natuurlijk allemaal heel streng maar er moet een begin gemaakt worden. Het is natuurlijk in ieders belang om inzage te hebben in het correcte wedstrijd overzicht van uw tegenstander.

AUB inschrijfformulier in de bijlage alvast uitprinten en invullen dan met toebehoren inleveren bij eerst volgende deelname gala. Dank voor u medewerking.

Met vriendelijke sportgroet.

W.F.C.A.