ONTWIKKELING OMTRENT DE K-1

17 oktober 2011 –

Omdat vanuit Japan geen informatie naar buiten komt omtrent de ontwikkelingen van een doorstart van de K-1 zal ik de situatie voor iedereen duidelijk schetsen.

FEG, de moedermaatschappij van het voormalige K-1-brand, is technisch failliet. De naam K-1 is ondergebracht bij het Japanse bedrijf Barbizon. Er zijn nu 2 serieuze partijen die trachten de K-1-naam naar zich toe te trekken en deze onder te brengen in een nieuw te stichten bedrijf.

De eerste die een investeerder heeft gevonden is de president van de FEG, Mr. Tanikawa. Deze heeft een Koreaanse investeerder gevonden die grootse plannen heeft met het K-1-label. Deze investeerder had volgens eigen zeggen al een mondeling akkoord met Mr. Ishii en Barbizon over de overname van het K-1-label. Details waren al besproken en overeengekomen, alleen de noodzakelijke handtekening van Mr. Ishii staat nog steeds niet op papier.

De tweede die een potentiële investeerder heeft gevonden is Bas Boon. Deze heeft een Amerikaans bedrijf gevonden dat ook grote mogelijkheden heeft om de brand K-1 naar grote hoogte te stuwen. Echter, ook dit bedrijf heeft de handtekening nodig van Mr. Ishii.

Ondertussen heeft zelfs een derde potentiële investeerder zich al gemeld om het label K-1 over te nemen, maar deze heeft zich pas net enkele dagen geleden gemeld.

Alle drie de bedrijven hebben grootse plannen om het K-1-label weer te brengen waar het hoort en zorgen daardoor dat het merk K-1 een gezonde toekomst heeft.

Alle investeerders begrijpen ook dat een goede samenwerking met IT’S SHOWTIME van essentieel belang is om toekomstige belangenverstrengeling te voorkomen en ervoor te zorgen dat in de toekomst ook echt alle wereldtoppers in de toekomstige toernooien te bewonderen zijn; dat betekent dus zowel de vechters van IT’S SHOWTIME als die van Golden Glory. Wij van IT’S SHOWTIME staan dan ook achter de plannen om van het K-1-label weer een sterk merk te maken, want dit is in het belang van de sport, de vechters en de vele miljoenen liefhebbers in de wereld.

Dit jaar zal er geen Final Elimination en geen World Grand Prix Final meer plaatsvinden van de K-1 om de volgende redenen:

– Het is nog niet bekend welke investeerder de handtekening krijgt van Mr Ishii

– Het is nu te kortdag om zo’n groot evenement te organiseren

– De visa van de vechters voor China zijn nog steeds niet geregeld en dit is van essentieel belang om daar te kunnen vechten

De beslissing om niet overhaast gekke dingen te doen is een verstandige, omdat hiermee grove fouten worden voorkomen en het label niet nog meer onnodige schade wordt toegebracht.

Vanaf volgend jaar zal er een nieuw en gezond bedrijf bestaan dat zal werken aan het wereldmerk K-1.

Voor de vechters die zich reeds hadden voorbereid op een gevecht op 29 oktober in China is dit een bittere pil maar daarentegen bieden deze ontwikkelingen wel voldoende perspectief om positief naar de toekomst te kijken.

Hopend hiermee de vele vragen te hebben beantwoord en duidelijkheid te hebben verschaft, groet ik u,

Simon Rutz
IT’S SHOWTIME