1. Bericht EMAP betreffende Giorgio Petrosyan

Zonder dat wij er eigenlijk teveel tijd en energie in willen steken even onze reactie betreffende Giorgio Petrosyan en zijn verbintenis aan de EMAP (bedrijf van Edwin van Os).

5 jaar geleden heeft Carlo di Blasi namens de familie Petrosyan een contract getekend met het bedrijf EMAP. De verbintenis hield in dat Giorgio Petrosyan tot eind 2012 vijf wedstrijden per jaar door EMAP aangeboden zou krijgen, tegen een van te voren vastgesteld bedrag, en dat de EMAP Giorgio Petrosyan de K-1 in zou brengen. Aan beide voorwaarden heeft de EMAP altijd voldaan.

Ook werd er afgesproken dat er van het extra prijzengeld dat Giorgio zou verdienen, niets naar de EMAP zou gaan. Tevens is er vanaf het allereerste moment veelvuldig gezegd dat de EMAP wel verantwoordelijk is voor het startgeld van Giorgio, maar nooit en te nimmer voor het extra prijzengeld, mede omdat wij hier geen cent van ontvangen. Zelfs borg staan voor zijn startgeld bij de K-1 was een risico voor de EMAP, maar nooit zoveel als wanneer hij de eerste prijs pakt bij de K-1, en daarom heeft de EMAP ook altijd afstand genomen van deze verantwoordelijkheid om het extra prijzengeld, welke de K-1 zou moeten uitkeren, te betalen. Maar nogmaals, het startgeld is door de EMAP altijd keurig uitbetaald zoals dit in een contract is opgesteld.

Wij begrijpen dat de familie Petrosyan teleurgesteld is omdat zij het laatste extra prijzengeld niet uitgekeerd heeft gekregen van de K-1, maar de familie Petrosyan moet nu niet gaan huilen, want de familie is al jaren voor dit gevaar gewaarschuwd. Het startgeld dat de EMAP contractueel moest betalen, is echter keurig voldaan, zoals eerder gezegd.

Het klopt dat de familie Petrosyan door de heer Kim uit Korea (hij zou de nieuwe investeerder worden van de K-1) een aanbod is gedaan om 50% van de achterstallige winstbonus te betalen indien hij de nieuwe investeerder zou worden, maar zoals velen weten, is de heer Kim uiteindelijk niet de nieuwe investeerder geworden, omdat Mr. Ishii niet wenste te tekenen met Mr. Kim. Deze aanbieding is dus gewoon vervallen. Niet leuk, maar wel de realiteit.

Dan over het aantal partijen dat de EMAP contractueel moest aanbieden, namelijk 5 per jaar: ook hier hebben wij keurig aan voldaan, maar als Giorgio 3 keer een zware handblessure heeft waarna hij iedere keer vele maanden buitenspel staat, wie kan daar wat aan doen?
De EMAP wilde hem zelfs wel 8 keer per jaar laten vechten, want door het contract dat de EMAP heeft, hoefden wij niet uitzonderlijk veel te betalen aan een tweevoudig winnaar van de K-1, namelijk 11.000 euro per partij.

En hier schuilt volgens ons juist de hele kern: buiten dat de familie Petrosyan terecht teleurgesteld is dat het laatste extra prijzengeld niet is betaald, vindt de familie nu ook dat de deal die 5 jaar geleden is afgesloten niet meer zo interessant is, omdat ze meer geld per wedstrijd wil krijgen. De EMAP vroeg aan andere promotors, behalve de K-1, vaak hetzelfde bedrag dat in het contract stond. De familie Petrosyan en hun eigenlijke manager Carlo di Blasi willen nu echter veel meer geld ontvangen dan de afgesproken 11.000 euro. Ze zoeken dus nu gewoon een stok om mee te slaan om zo direct meer geld te kunnen krijgen voor hun wedstrijden.

Om het helemaal duidelijk te maken voor iedereen: de EMAP heeft toestemming verleend aan IT’S SHOWTIME om Giorgio Petrosyan namens de EMAP aan andere promotors aan te bieden en op hun eigen gala’s te plaatsen. IT’S SHOWTIME heeft echter aan EMAP kenbaar gemaakt dat wat hun betreft het boek Giorgio Petrosyan gesloten is, want IT’S SHOWTIME vindt de familie Petrosyan ondankbaar voor hetgeen IT’S SHOWTIME allemaal voor de familie Petrosyan heeft gedaan. IT’S SHOWTIME vindt het ook niet de moeite om moeilijk te doen voor een ontevreden vechter wiens contract toch al afloopt aan het einde van dit jaar en wenst Giorgio het allerbeste.

Wij van EMAP willen het volgende resumeren:
1.Wij hebben aan onze contractuele verplichtingen voldaan.
2.Wij zijn nimmer verantwoordelijk geweest voor het extra prijzengeld dat de K-1 moest uitbetalen.
3.Wij hebben een afstandverklaring, getekend door de familie Petrosyan, betreffende het aantal wedstrijden welke wij zouden moeten aanbieden.
4.Het is juist niet de EMAP die niet aan de verplichting kon voldoen van de 5 wedstrijden per jaar, maar Giorgio Petrosyan zelf, die natuurlijk buiten zijn schuld om meer geblesseerd was dan dat hij kon vechten.
5.Giorgio Petrosyan’s eigenlijke manager, Carlo di Blasi, zoekt gewoon een stok om mee te slaan zodat hij Giorgio nu in zijn eentje kan verhandelen aan andere promotors en meer geld kan verkrijgen, en dat hij hem op zijn eigen evenementen meer kan gebruiken.

Indien Carlo di Blasi of de familie Petrosyan denkt wel gelijk te hebben, dan zien wij een eventuele rechtszaak met zeer veel vertrouwen tegemoet. Het tegengestelde zou eigenlijk moeten gebeuren, namelijk dat de EMAP Giorgio Petrosyan aanklaagt wegens contractbreuk. Echter, op dit moment denken wij net zoals IT’S SHOWTIME en zeggen: veel succes!

Ook wensen wij de familie Petrosyan veel succes met de man (Carlo di Blasi) waar ze eigenlijk al jaren van af willen, maar nu door deze ontwikkelingen weer aan verbonden zijn.

Ciao,
EMAP