Vechtsportscholen uit Amsterdam die samenwerken met de gemeente moeten voldoen aan een keurmerk. Met het Fight Right Keurmerk wil de gemeente vaststellen dat er op een verantwoorde manier wordt getraind.

Fight Right Keurmerk

Sinds 2006 is het mogelijk om deel te nemen aan een speciaal programma. Jongeren leren hierbij om met agressie om te gaan. Om het keurmerk te halen, krijgen trainers van vechtsportscholen extra scholing in pedagogiek. Hieraan nemen zo’n vijfig scholen deel. Tien scholen in Amsterdam hebben het Fight Right Keurmerk al behaald.