De Boksbond gaat het Nederlandse kampioenschap boksen restylen. De laatste jaren is een verontrustende daling in de publieke belangstelling waargenomen, met als dieptepunt het laatste kampioenschap voor de A- en B-klasse in het Topsportcentrum Rotterdam. Slechts 156 betalende toeschouwers kwamen af op dit tweedaagse evenement. Duidelijk is, dat de ontwikkeling een halt moest worden toegeroepen.

Nieuwe opzet

De commissie wedstrijden en evenementen (WenE) heeft zich gebogen over een nieuwe opzet van het NK, waarbij het uitgangspunt niet alleen meer publiek op de tribunes is maar ook meer entertainment. Het moet allemaal attractiever, met onder andere een opkomstpodium, muzikale omlijsting, VIP-tafels enzovoort. De aankleding moet eigentijdser. Daarom is donderdagavond 24 mei besloten, in aanwezigheid en in overleg met de diverse districts- en commissievertegenwoordigers, om de steeds slechter bezochte NK voor A- en B-klassers in één december weekeind in Rotterdam te combineren met het wel steeds goed bezochte NK voor C-klassers en nieuwelingen met wellicht bij een te grote deelname een uitwijkdatum in het weekend daarvoor.

Boksen zonder kap

Om het geheel nog aantrekkelijker te maken wordt er eventueel een afscheids- of een profwedstrijd aan toegevoegd. Gehoopt wordt dat met deze brede aanpak van het NK de negatieve tendens kan worden omgebogen en dat de tribunes weer voller bezet worden. Mager bezette avondprogramma’s op het NK zijn verleden tijd. De scheidsrechterscommissie heeft ermee ingestemd met een bescheiden uitbreiding van het jurykorps circa 25 wedstrijden per avond te kunnen beoordelen. Het voorstel werd afgewezen om nu al uitvoering te geven aan de nieuwe AIBA-regels (o.a. boksen zonder kap). Die gaan per 1 januari 2013 in en het werd niet wenselijk geacht voor de muziek uit te gaan lopen.

Combi-ploeg

Ook een ander nieuw initiatief van de WenE (de stedencompetitie in maart/april 2013) werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Diverse districten zullen binnenkort een vertegenwoordiger c.q. teamleider aanwijzen, die een combi-ploeg gaat samenstellen bestaande uit twee vertegenwoordigers uit de A-, B-, C-klassen en nieuwelingen, evenals twee vrouwelijke boksers, twee jeugdboksers, twee studentenboksers en twee ,,white collar’’ deelnemers. De opzet is om een schema met uit- en thuiswedstrijden samen te stellen. Afgesproken is, dat de teamleiders in augustus bij elkaar komen om nadere details uit te werken en de speeldata vast te stellen.