Er is gelukkig al veel over gesproken. Daarom is algemeen bekend dat de Nederlandse kampioenschappen boksen op vrijdag 30 november, zaterdag 1 december en zondag 2 december een totaal andere opzet krijgen. Dat was nodig ook. Wie het NK A- en B-klasse elite en jeugd, mannen en vrouwen van de laatste jaren bezocht, constateerde bedroefd dat het aantal deelnemers sterk terugliep en de publieke belangstelling achteruit holde. Een saaie boel, werd het NK kort samengevat. De laatste keer kwamen slechts 156 toeschouwers over een totaal van drie wedstrijddagen naar de zaal. Iedereen begreep dat die ontluisterende ervaring een halt moest worden toegeroepen. Uitgaande van het feit, dat de organisatie van de Boksbond kosten dekkend moet organiseren, ontbrak het aan financiële middelen om bijvoorbeeld met entertainment, muziek etc. de entourage bij het NK op te vrolijken. Ala het kickboksen, dat veel meer publiek trekt.

De commissie wedstrijden en evenementen (WenE) heeft zich het hoofd gebogen over deze neerwaartse spiraal. Eerst in kleine kring, waar druk werd gediscussieerd over een nieuwe opzet, en later, toen de contouren van een aanpak steeds duidelijker werden, in nauw overleg met de districtsvertegenwoordigers. Het voorstel om de kampioenschappen voor A- en B-klassers te combineren met de NK voor C-klassers en nieuwelingen, kreeg algemene steun en instemming. Er werd langdurig stilgestaan bij de gevolgen van dit ingrijpende besluit. Er zouden veel meer deelnemers in de ring komen. Derhalve zal het organisatieschema drastisch moeten worden aangepast. Afhankelijk natuurlijk van het aantal inschrijvingen zullen zowel op vrijdag als op zaterdag wellicht twee sessies van vijftien partijen worden gehouden, dat pas definitief kan worden bepaald na de loting op zaterdag 17 november. Met een uitbreiding van twee extra scheidsrechters cq juryleden is overeenstemming over de aanpak bereikt met de scheidsrechterscommissie. Ook de medische commissie is door de cie Reglementen geïnformeerd.

De Boksbond maakt een gebaar naar de deelnemers toe. Naar goed gebruik werd een inschrijfgeld van vijftien euro gevraagd om de administratie- en organisatie-kosten van het NK te bestrijden. Die bijdrage komt te vervallen. De Boksbond past dat bedrag uit eigen middelen bij voor iedere deelnemer. Om nog maar eens te demonstreren, dat het hoofdbestuur ook aan het belang van de(top-)sporter denkt.

Hoe luidt de inschrijfprocedure voor het NK?

· Aanmelden voor het NK-nieuwe-stijl is mogelijk via een inschrijfformulier op de website van de Boksbond vanaf 12 september.

· Tot uiterlijk zaterdag 10 november kunnen deelnemers zich opgeven.

· Er resteert dan een week voor de districtsvertegenwoordigers om alle gegevens van de deelnemers te controleren.

· De openbare loting zal daarna plaatsvinden op zaterdag 17 november. Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

De NK-loting is een week eerder dan normaal. De reden is simpel. De deelnemers zijn dan tijdig geïnformeerd om vrij te nemen, als wellicht al op vrijdagmiddag 30 november moet worden gebokst. Ook kan de organisatie, indien nodig, nog wedstrijden in het weekend van 24/25 november plannen. De organisatie heeft verder ook meer tijd om de mogelijke eenlingenpartijen te bezetten.

Vernieuwen geeft altijd problemen. Het NK 2012 voor de A- en B-klassers zijn eigenlijk alin januari gehouden. Door de nieuwe combinatie met de C-klassers ennieuwelingen, die dit jaar nog niet aan de beurt zijn geweest, moest een Salomonsoordeelworden geveld. Ofwel het grote NK een tweede keer in hetzelfde jaar organiseren ofwel het NK C en nieuwelingen een jaar overslaan en het volgend jaar laten ingaan. Het was moeilijk een keuze te maken. De organisatie heeft voor de eerste optie gekozen alszijnde een overgangsjaar. Dan maar twee keer een kampioenschap voor de A- en de B-klassers in 2012. Er was in onze ogen geen andere oplossing.

Wat de organisatie met de nieuwe opzet wil bereiken is een grotere belangstelling van deelnemers en het publiek. Als tegenprestatie zal meer aandacht worden besteed aan het omlijstende programma. Er zal een opkomstpodium worden gebouwd waarover de boksers naar de ring kunnen lopen. Hopelijk met eigen opkomstmuziek of een zanger cq een dansgroep. Alles naar eigen initiatief, met als doel een sfeervollere entourage te creëren. Dat is nodig. De boksers en de trainers moeten het gevoel krijgen dat het benaderen van de ring een belangrijk moment is. Op weg naar de overwinning. Het eerste jaar zal nog een experimenteel karakter hebben vanwege de beperkte middelen. De voorlopige begroting laat nog een tekort zien maar de organisatie rekent er op dat te kunnen wegwerken meteen bescheiden opbrengst aan sponsoring.

Wie praat met Peter van der Pas, voorzitter van het district Zuid en de bezielende kracht achter het Bundesliga-project, merkt dat de NK-nieuwe-stijl al veel losmaakt. “Bij de eerste centrale training in Apeldoorn waren er boksers, die informeerden naar wie in welke klasse zouden inschrijven. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Tot voor kort liet iedereen de titelstrijd op zich afkomen; men zag wel. Dat is nu anders. Van jong tot oud is men er al bezig. Ik ben er blij om.

Het zou ook verheugend zijn als kan worden vastgesteld dat het aantal deelnemers vergeleken met vorig jaar kan worden overtroffen. Vooral bij de jeugd, omdat de Boksbond in 2013 het EK tot 19 jaar in Rotterdam mag organiseren. Dat moet een grote stimulans zijn om bij het NK alvast een eerste proeve van bekwaamheid af te leggen. Opgeven voor het NK – sinds enkele jaren ook toegestaan voor Belgische boksers – is mogelijk tot zaterdag 10 november via het invullen van het inschrijfformulier op de website van de Boksbond. Wellicht kunnen niet alle inschrijvingen worden gehonoreerd omdat bij de loting op zaterdag 17 november pas over de uitwerking van het programma zekerheid kan worden gegeven.Daarna zullen de wedstrijdprogramma’s zo snel mogelijk bekend worden gemaakt via de website van de boksbond.

De procedure is als volgt. Het inschrijfformulier moet worden doorgestuurd naar de hieronder genoemde vertegenwoordiger van het betrokken district. Hij controleert de vermelde gegevens van de bokser en houdt toezicht op het matchen van de partijen.

Dat zijn:

Noord – Dick Zwiers

zwiersdick@hotmail.com

NH – Michel van Halderen

welln022@planet.nl

Zuid – Wim Dieckmann

wdieckmann@home.nl

Zuid-Holland –  John Vergouw

vergouwe@kabelfoon.nl

Oost – Henri Sander

boksfreak@hotmail.com