Er resteren slechts twee weken om in te schrijven voor het NK boksen-nieuwe-stijl, dat moet gebeuren voor zaterdag 10 november. Dit jaar wordt strenger dan andere jaren vastgehouden aan de deadline omdat de organisatie omvangrijker wordt door de bundeling van alle klassen.

Op gang te komen

De inschrijving van de deelnemers begint zo langzamerhand behoorlijk op gang te komen, de juiste personen in de organisatie krijgen hun verantwoordelijkheid toebedeeld en Rotterdam Topsport maakt het mogelijk met een verhoogde subsidiebijdrage dat het Topsportcentrum drie dagen afgehuurd kan worden. De loting vindt na het controleren van alle gegevens een week later plaats. De wedstrijden zullen worden gehouden op vrijdag 30 november, zaterdag 1 december en zondag 2 december.

Alle seinen staan dus op groen om een succes te maken van het eerste experimentele NK voor alle klassen. Hopelijk doen meer dan 200 deelnemers mee. Daar wordt ook in breed verband bekendheid aan gegeven. De poster voor het NK boksen-nieuwe-stijl is in druk gegaan en zal binnenkort aan alle bokscentra worden verspreid met het verzoek om ‘m een opvallend plekje te geven in de trainingshal. De organisatie gaat nu echt los. We rekenen op veel toeschouwers.