Het afgelopen weekeinde, bij het sluiten van de inschrijving voor het NK boksen-nieuwe-stijl bleek dat er 270 deelnemers zich hebben aangemeld. Die verrassende opleving is in jaren niet voorkomen. Het gevolg is wel dat organisatie met een luxeprobleem zit opgescheept. Het totaal aan wedstrijden kan nooit verwerkt worden in de geplande drie wedstrijddagen op vrijdag 30 november zaterdag 1 december en zondag 2 december in het Topsportcentrum Rotterdam. Zelfs niet met twee boksringen. Er zullen dus voorronden moeten worden gehouden in het weekend van 24 en 25 november. Plaats en tijd worden zo snel mogelijk vastgesteld. De organisatie zal vanavond voor de Bep van Klaveren Memorial met enkele leden van de landelijke technische commissie Hennie van Bemmel, Ton Dunk en John Vergouwen (indien beschikbaar vanwege de weeg-activiteiten) in overleg treden over te volgen procedure.

Lastig parket

De organisatie zit in een extra lastig parket door de betalingsachterstand van diverse verenigingen met betrekking tot de jaarcontributie en licentie-fee van de boksers. Chris Moerkerken heeft als gedelegeerd bestuurder gisteren alle nalatige boksscholen aangeschreven. Voorwaarden voor het kunnen deelnemen aan het NK zijn dat de vereniging haar contributie volledig moet hebben voldaan en dat de betreffende boksers een licentie-fee hebben betaald van € 35, – (boven 17 per 1-1-2012) en € 20, – (jonger dan 17 jaar per 1-1-2012). Hij verzoekt dat alsnog te doen. De boksscholen hebben inmiddels de posters van het NK ontvangen. Vriendelijk wordt verzocht om de affiches in de trainingszalen op te hangen. Met zoveel deelnemers wordt een grote publieke belangstelling verwacht.

De scheidsrechtercommissie geeft nogmaals, wellicht ten overvloede, de instructies door zoals met ingang van 1 september zijn vastgesteld.

Bokser moeten in het bezit zijn van een geldig wedstrijd boekje met een keuring voor dat jaar.

Shirt + bokskap moet in de kleur van de hoek waarin de deelnemer bokst. Sportbroek is vrijgegeven.

Boksers mogen geen rode of rose gebitsbeschermer in tijdens de wedstrijd.

Bokser moeten gladgeschoren zijn. Een snor of (stoppel)baard is niet toegestaan.

Heeft een deelnemer lang haar dan moet voordat de kap opgezet wordt dit in een haarnetje.

Een bokser mag tijdens de wedstrijd geen piercings of sieraden in hebben. (mocht na de wedstrijd blijken dat hij toch een oorbel draagt, zal dit leiden tot diskwalificatie)

Wanneer een bokser een bloedneus heeft moet dit niet met dezelfde handdoek verschoond worden als de handdoek waarmee de vloer en bokser wordt afgedroogd. (dit is niet hygiënisch en slecht voor uitstraling van de bokssport gebruik hier voor een klein gasten doekje)

Als een bokser neer gaat mag alleen de ringarts de ring betreden of er moet door de scheidsrechter of ringarts om uw hulp gevraagd worden.

Zorg dat uw bokser altijd op tijd klaar is voor zijn wedstrijd

Haal na de wedstrijd alle boekjes weer op bij de jurytafel.

De handschoenen worden voor het betreden van de ring aangetrokken

De kap wordt in de ring opgedaan nadat de bokser is aangekondigd.

Na de wedstrijd gaan de kap en handschoenen in de hoek af en zal de scheidsrechter voor de wedstrijduitslag de bandages controleren.

Trainers / begeleiders / hulptrainers zijn verplicht een sporttenue te dragen.

Trainers zijn verplicht de trainer-badge zichtbaar te dragen

Het is verboden voor alle personen die een bokser begeleiden een hoofddeksel te dragen aan de ring.