Boris van der Vorst is tijdens de najaarvergadering van de Nederlandse Boksbond, die op zaterdag 23 november in Nieuwegein werd gehouden, met algemene stemmen benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur. Hij volgt de op 13 mei vertrokken Paul de la Chambre op en heeft de benoeming tijdelijk aanvaard, totdat een nieuwe praeses is gevonden. Herbenoemd werden interim directeur/gedelegeerd bestuurder Chris Moerkerken en secretaris Sanne Rienstra. Bestuurslid Albert Scheven stelde zich als voorzitter van de commissie reglementen niet meer beschikbaar. Op korte termijn zal in deze vacature worden voorzien.

Boris van der Vorst benadrukte direct na zijn benoeming het grote belang van en voor de Boksbond om volgend jaar meer leden te registreren. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze Olympische sport een potentieel van 10.000 beoefenaars telt – voornamelijk recreatieboksers. Een actie om dit arsenaal te ‘winnen’ voor de NBB is tot heden nog weinig succesvol. Van der Vorst ziet het als een van zijn belangrijke taken om de groei van het ledental te realiseren en deed een dringend beroep op de medewerking van de trainers van boksscholen. Er worden voldoende initiatieven ontwikkeld, zoals het EK dames in Rotterdam 2011 en het EK jeugd in Rotterdam 2013, de overal in den lande georganiseerde talentendagen en het topsportprogramma dames en jeugd om achter de actie te gaan staan.

Technisch directeur Louis Wijdenbosch gaf in de najaarvergadering een uitgebreide toelichting op het investeringsplan voor de dames en jeugd dat bij het NOC*NSF is ingediend. Uit diverse gesprekken met de beleidsbepalers van de sportkoepel is gebleken dat de komende jaren mogelijk alleen subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld als de ambitie op een podiumplaats in Rio de Janeiro 2016 waargemaakt kan worden. Dat betekent dat een Olympisch traject voor Nouchka Fontijn en wellicht Alicia Holsken zal worden uitgezet en dat voor de jeugd zelfs over deze cyclus wordt heen gekeken. Het investeringsplan waarin ook wordt aangedrongen op het aanstellen van een internationale topcoach, zal in december worden behandeld door het NOC*NSF.