NOVER en WFCA gaan onder de naam NOVER/WFCA verder als één lidbond van de Sectie Ringcontactsporten van de FEDERATIE OOSTERSE GEVECHTSKUNSTEN

WFCA treedt toe binnen de Sectie Ringcontactsporten van de FOG.

De NOVER (Nederlandse Organisatie van Erkende Ringsporten) en de WFCA (World Full Contact Association) gaan zich samen inzetten voor nog beter georganiseerde ringcontactsporten.

De WFCA gaat de NOVER faciliteren binnen de Sectie RCS FOG en hebben zich geconformeerd hebben aan de kernwaarden van de Sectie en daartoe met de NOVER op 28 augustus 2012 een contract hebben afgesloten.

De WFCA gaat niet autonoom acteren maar als onderdeel samen met de NOVER onder de naam NOVER/WFCA binnen de Sectie.

Vanaf 1/1/2013 is de samenwerking een feit en vanaf 1/2/2013 zullen alle activiteiten vallen onder de FOG RCS Sectie conform de regelgeving van de Sectie.

Vechtsportevenementen of gala’s onder auspiciën van de Sectie RCS FOG kunnen alleen nog maar plaatsvinden onder strenge regels (die o.a, tot stand gekomen zijn door ‘voortschrijdend inzicht’ en in overleg met de ketenpartners) door promotors of organisatoren die over een geldige licentie van de Sectie beschikken en zich geconformeerd hebben aan de kernwaarden van de Sectie.

Al jaren zorgt de WFCA voor de logistiek van het overgrote deel van de vechtsport(ringcontactsport)evenementen of gala’s in Nederland. Rick Cocu en Hans Loeffen van de WFCA zetten zich al lange tijd in voor de ringcontactsporten en die mentaliteit sluit goed aan bij het gedachtegoed van de Sectie Ringcontactsporten van de FOG en haar lidbond de NOVER. Het traject van toelating loopt al maanden en na een aantal toetsingen en diverse gesprekken is er een goede afstemming gevonden en heeft de WFCA blijk gegeven van de juiste intenties en inhoud om samen met de Sectie RCS FOG lidbond NOVER te voldoen aan de eisen van lidorganisaties van NOC*NSF.

Het is onze oprechte hoop dat meer organisaties zich zullen aansluiten bij de Sectie RCS FOG.

De FOG sluit niemand uit en de toelatingseisen zijn transparant en voor iedereen gelijk en natuurlijk conform de criteria van NOC*NSF.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de FOG;

info@oostersegevechtskunsten.nl

Status van aansluiting bij NOC*NSF.

Er zijn nog al wat tegenstrijdige berichten in omloop.

Zo adverteert tenminste één organisatie dat lidmaatschap van de NCS ook recht geeft tot het predicaat erkent lid van NOC*NSF.

Dit is echter onjuist, lidmaatschap van de NCS geeft geen recht tot vermelding van lidmaatschap van NOC*NSF!!!

Wij zien natuurlijk veel bewegingen in het veld en onze intenties zijn helder en duidelijk.

Wij nemen die verantwoordelijkheid serieus en onze enige intentie is om het werkveld van de ringcontactsporten (amateur en semi professional vormen van (Muay Thai) Kick-Boxing, Kick-Boxing, MMA etc.) te verenigen en uit te dragen.

De Sectie RCS FOG is de enige NOC*NSF erkende bond voor de ringcontactsporten en in vele gevallen ook de enige toegelaten partner van de gemeente.

Doe geen negatieve aannames over de FOG maar neem gewoon contact op.

Jan van Looijen
Voorzitter Sectie RCS FOG

Henk Verschuur
Voorzitter FOG