Zuidwest Nederland het startsein gegeven voor het Regionaal Trainingscentrum Boksen Zuid, gevestigd in Roosendaal (Noord-Brabant). Met ingang van 8 maart komen talentvolle boksers uit district Zuidwest Nederland periodiek samen in Roosendaal voor training, begeleiding, testen, meten en evalueren.

De overeenkomst met Talentencentrum Zuidwest Nederland past in het traject dat door de Boksbond is ingezet om tot optimalisatie van regionale talentontwikkeling van Nederlandse boksers te komen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van ten minste 3 jaar en is primair bedoeld om talentvolle boksers beter te kunnen begeleiden. Daarnaast zijn er andere doelen, zoals promotie van de bokssport op scholen en opleidingscentra, uitwisseling van kennis tussen verenigingen en het inzetten van de bokssport voor sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Optimale begeleiding van talent

Talentvolle boksers uit district Zuidwest Nederland komen vanaf maart 2013 periodiek samen voor training, begeleiding, testen, meten en evalueren. Daarnaast kunnen boksers die door de Boksbond erkend zijn door een “talentstatus” bij Talentencentrum Zuidwest Nederland terecht voor een compleet pakket aan training, begeleiding en talentondersteuning. Talentencentrum Zuidwest Nederland is gevestigd in Roosendaal en heeft een dependance in Goes. Aleco Sport Visions is de uitvoerende partij binnen het Talentencentrum Zuidwest Nederland die alle disciplines verbindt en de organisatie en uitvoering voor haar rekening neemt. Sporters van uiteenlopende sportdisciplines kunnen zo direct gebruik maken van alle middelen die noodzakelijk zijn om topsport te kunnen bedrijven. Onder het dak van het Talentencentrum Zuidwest Nederland hebben sportartsen, therapeuten, bewegingswetenschappers, diëtisten, mentale coaches, trainers met uiteenlopende specialisaties, fysieke trainers en loop- en coördinatietrainers zich onderling verbonden. De bundeling van gespecialiseerde begeleiders met verschillende sportbonden, topsport organisaties, Olympische netwerken en onderwijsinstellingen maken van Aleco een sterke partner van de Boksbond in Zuid West Nederland.

Talentdag Boksen Nieuwe Stijl

Op 10 februari 2013 vond de eerste Talentdag Boksen Nieuwe Stijl plaats bij Talentencentrum Zuidwest Nederland. Bijna 40 boksers uit district Zuid verbleven een hele dag op het complex in Roosendaal om getest te worden op hun bokstechnische vaardigheden, maar ook op fysiek en medisch vlak. Op deze manier kunnen de vele aspecten, die uiteindelijk bepalen of een bokser als talentvol kan worden bestempeld, allemaal in kaart worden gebracht met testresultaten en observatieverslagen.

Samen sterker

Door de bestaande samenwerking van Talentencentrum Zuidwest Nederland met Topsport Talentschool ’t Rijks in Bergen op Zoom is het voor boksers met een status (minimaal als belofte of junior) mogelijk om te studeren en meerdere malen per week onder schooltijd bokstrainingen te volgen. Maar ook met Team Olympia in Den Bosch zijn vergaande afspraken gemaakt over uitwisselingsprojecten van talentvolle boksers uit district Zuid. Zaterdag 9 maart jongstleden heeft onder leiding van coach Hennie Mandemakers de eerste training plaatsgevonden.

Maatschappelijke verantwoording

Aleco Sport Visions geeft niet alleen uitvoering aan de plannen en mogelijkheden van Talentencentrum Zuidwest Nederland, maar heeft ook vergaande samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs en op sociaal maatschappelijk vlak. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat door geheel Zuidwest Nederland dagelijks boksclinics en workshops worden verzorgd waarbij steeds de link wordt gelegd met maatschappelijke thema’s als discriminatie, pesten, sociale vaardigheden en respect. De cultuur van zelfbeheersing, discipline en respect binnen het boksen wordt als opvoedkundig middel gebruikt en zal een positieve uitwerking hebben op de naamsbekendheid en het imago van het boksen in Nederland.