Bij de oprichting van de Sectie Ringcontactsporten FOG zijn de zogenaamde kernwaarden van de Sectie gemaakt. In deze Kernwaarden staan naast de hoofddoelstelling van de Sectie ook definities, vereisten en taken betrekking hebbende op officials, kaderleden, sportscholen, schoolhouders, promotors, matchmakers, (aspirant)trainers, trainer/coaches, wedstrijddeelnemers, vechtsportevenementen enzovoort.

Nodige commotie

De leidinggevende personen van de Sectie en de lidbond NOVER/WFCA hebben kennisgenomen van en zich geconformeerd aan deze kernwaarden. Ook de promotors, organisatoren en matchmakers waarmee de Sectie een overeenkomst heeft gesloten, hebben daarvoor kennis genomen van en zich geconformeerd aan de kernwaarden. In het kader van de bescherming van jeugdige kickboksers is in deze kernwaarden vastgelegd dat bij vechtsportevenementen (kickboks gala’s) het alleen voor jeugdige wedstrijdsporters vanaf 15 jaar met scheen en hoofdbescherming is toegestaan aan het evenement deel te nemen. Deze regel is direct bij de totstandkoming van de kernwaarden opgenomen, in overleg met diverse ketenpartners waaronder ringartsen.

Verder is er afgesproken dat jeugdige kickboksers onder de 15 jaar in afzonderlijke evenementen hun wedstrijdsport mogen bedrijven op tatami’s in semi-contact vorm of in een ring met als verboden handelingen alle technieken naar het hoofd. In beide gevallen is het dragen van scheen- en hoofdbescherming verplicht.

De regelgeving van de Sectie is niet alleen gedeeld met de naaste ketenpartners maar ook bijvoorbeeld met het NOC*NSF en het ministerie van VWS. Onlangs zijn er toch vechtsportevenementen georganiseerd waarbij de regels met betrekking tot jeugdige sporters zijn overtreden. Dit heeft de nodige commotie zowel binnen als buiten de Sectie teweeg gebracht.

Op straffe van uitsluiting willen de Sectie en het bestuur van het FOG dat er aan deze regelgeving streng de hand wordt gehouden in het belang van de jeugdige kickboksers en het aanzien van de sport. Met ingang van heden zullen er sanctiemaatregelen genomen worden contra degene(n) die deze regels overtreedt of overtreden.