De Nederlandse Boksbond zal zich niet kandidaat stellen voor de organisatie van de EU-kampioenschappen voor vrouwen in 2014.

Subsidie

De oorzaak is dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alleen EK´s en WK´s van een subsidie voorziet. Daar valt het EU-kampioenschap niet onder waardoor het evenement niet kostendekkend is te organiseren. Dat besluit is erg jammer voor de NBB omdat de EK voor vrouwen in 2011 en het EK voor jeugd in 2013 met een positief saldo zijn afgesloten. Om de goede ervaringen met het grote projectteam aan vrijwilligers niet verloren te laten gaan wordt ernaar gestreefd om in 2015 het EK voor heren of het EK/WK voor vrouwen in Rotterdam binnen te halen.