De organisatie van de Nederlands kampioenschappen boksen op vrijdag 6 december, zaterdag 7 december en zondag 8 december heeft na de loting van vrijdagavond 8 november bij Mesa Sport geconcludeerd dat het wedstrijdprogramma te omvangrijk is om af te werken in één boksring. Daarom zal er een tweede ring bij worden geplaatst in het Topsportcentrum Rotterdam.

150 deelnemers

Volgens de laatste informatie moeten er vrijdagavond vanaf 18 uur 33 partijen worden gebokst, zaterdag van 17:00 uur zijn dat er 38 partijen en de finale-zondag, vanaf 14:00 uur, telt 31 partijen. Met circa 150 deelnemers en meer dan honderd af te werken partijen wordt het al met al een drukte van belang.

De officiële programma’s zullen maandag 18 november bekend worden gemaakt op de website van de boksbond als ze de komende week ter controle nog een keer worden nagekeken. Een en ander, o.a. het iznetten van twee boksringen, heeft verstrekkende gevolgen voor de personele invulling. Er moet worden gewerkt met een dubbele bezetting in alle disciplines. Anders gezegd: twee groepen scheidsrechters en juryleden, twee administrateurs, speakers en tijdwaarnemers voor de wedstrijdtafels, een dubbele bezetting van de boxpointers en vanzelfsprekend twee ringartsen. Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde voor de betreffende commissies en de organisatie.