De Judo Bond Nederland (JBN) laat momenteel onderzoek doen naar vermeend seksueel misbruik door een prominent judoleraar uit Beverwijk. Zo is te lezen op de website van de bond. In het Noord-Hollands Dagblad en De Telegraaf werd reeds aandacht besteed aan deze zaak. Seksueel misbruik binnen de sport is een belangrijk en beladen onderwerp binnen NOC*NSF en het siert de JBN dan ook dat de bond zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om een onderzoekscommissie in te stellen naar de recente klachten die zo ernstig worden geacht dat nader onderzoek dringend gewenst is.

Hoogleraar

De commissie die is aangesteld staat onder leiding van een hoogleraar sport en recht en gespecialiseerd in dit onderwerp. Met onder anderen een oud-korpschef van de politie en een voormalig rechter zal de commissie de vermoedelijke feiten in kaart brengen, beoordelen en vervolgens de judobond adviseren over eventueel te nemen maatregelen tegen de judoleraar die, volgens mijn onderzoek, nog steeds volop actief is in zijn sportschool.

Verdiende straf

Hoewel seksueel misbruik helaas veel voorkomt blijft het melden daarvan, of aangifte doen een moeilijke stap voor vele slachtoffers. Het misbruik, dat vaak in de jongere jaren plaatsvindt, wordt veelal ver in het geheugen weggestopt omdat men zich (onterecht) schuldig voelt en er zich voor schaamt om er voor uit te komen.

Katholieke kerk

Uit onderzoek blijkt dat de daders van seksueel misbruik vaak jarenlang hun gang konden gaan. Weliswaar doen vaak geruchten de ronde, maar niemand weet er echt de vinger op te leggen. Als het ook nog aardige mensen zijn of goede trainers, dan bestaat het risico dat de meldingen in de doofpot raken of dat men zich niet wil branden aan de zaak. Seksueel misbruik dat in de kinderjaren plaatsvindt en jarenlang wordt weggestopt knaagt vaak jaren aan de betrokken personen die veelal op latere leeftijd er voor uit durven komen. Onlangs bleek een wereldwijd schandaal bij de Katholieke kerk pas naar boven te komen toen slachtoffers in de leeftijd van 50 jaar (!) of ouder pas aangifte durfden te doen. Al die jaren droeg men ‘dit geheim’ met zich mee.

Doos van pandora

Of het seksueel misbruik binnen de vechtsporten een doos van Pandora betreft zal de toekomst uitwijzen. Feit is wel dat er steeds meer meldingen komen van misbruik door (vecht)sportleraren. De Judo Bond Nederland is er alles aan gelegen om bovengenoemde zaak tot op de bodem uit te zoeken. De bond heeft een verplichting naar zijn leden om er voor te zorgen dat men veilig kan sporten in een vertrouwde omgeving. Zeker bij een sport als judo, waarbij er sprake is van veel lichamelijk contact en jonge kinderen, staat er veel op het spel.

Alert zijn

Ouders blijken in de praktijk ook vaak te passief bij het signaleren van ongepastheden. Met argumenten als: ‘het valt toch wel mee?’ of ‘hij heeft het niet zo bedoeld’ worden vaak de eerste signalen onder het tapijt geveegd, terwijl juist extra oplettendheid gewenst is. Ouders moeten dus alert zijn. Het is niet meer van deze tijd wanneer ouders de verrichtingen van hun kind niet kunnen waarnemen. Niet voor niets zitten bij het zwemmen de ouders achter het glas en kunnen uit eigen waarneming zien hoe de leraar met het kind omgaat. Leraren moeten extra alert zijn op gedragingen die door de kinderen (of ouders) als ongepast en ongemakkelijk worden ervaren. Dat heeft niets met wantrouwen, maar alles met het creëren van een veilig vechtsportklimaat te maken.

‘Not done’

Zo is het in de Beverwijkse sportschool., volgens eigen onderzoek, al jaren ‘not done’ dat de ouders de verrichtingen van de kinderen tijdens de les kunnen volgen. Onder het motto: ‘het leidt de kinderen af’ zijn de leerlingen overgeleverd aan de betreffende judoleraar. Het feit dat de aanwezigheid van ouders niet gewenst is, moet in deze tijd toch de wenkbrauwen doen fronsen.

Moed om aangifte te doen

Hoewel het een uiterst moeilijk en bespreekbaar onderwerp is kan er alleen iets tegen worden ondernomen als men de moed heeft om aangifte te doen bij de politie, of melding te maken bij één van de instanties. In de ‘Beverwijkse zaak’ kan dat ook bij de judobond, Deze meldingen worden dan doorgeleid naar de commissie. Uit mijn onderzoek blijkt dat ook in de ‘Beverwijkse zaak’ het lang heeft geduurd tot een aantal slachtoffers de moed verzameld hadden om aangifte te doen. Jarenlang dachten zij de enige te zijn geweest. Dit was een hele stap. Laten wij met z’n allen bijdragen aan een klimaat waar slachtoffers deze stap durven maken, zodat het risico dat er weer wat gebeurt zo klein mogelijk wordt. Het slachtoffer dat ik heb gesproken is blij en opgelucht dat hij deze stap heeft genomen. Niet meer voor zichzelf, maar om hetzelfde of erger voor anderen te voorkomen.