Cor van der Geest heeft in een open brief hard uitgehaald naar sportkoepel NOC*NSF en de Judo Bond Nederland (JBN). De 69-jarige Van der Geest, die eind 2012 zijn functie als technisch directeur van de JBN neerlegde, is naar eigen zeggen voorgelogen door beide instanties.

Stuurloos schip

Geachte lezer,

Als voormalig Technisch Directeur (TD) van de JBN maak ik mij grote zorgen over het Nederlandse judo. Ik had mij sterk voorgenomen mij over de topsport niet meer in het openbaar te uiten, maar dat gaat nu echt niet meer. Ik verbaas me over zaken die ik lees en hoor, en bespeur hierin veel politiek en belangen die volgens mij niet het belang van het Nederlandse (top)judo dienen.

Ik richt me in eerste instantie tot de bondsraad, maar omdat het ook over een aantal personen gaat en ik verdenkingen en aannames doe, stuur ik deze mail ook aan het bondsbestuur, NOC*NSF, pers en trainers. Het is een samenvatting van hoe ik er tegenaan kijk en u kunt er mee doen wat u goeddunkt. Ik ben altijd bereid om het een en ander mondeling toe te lichten.

Als eerste een opsomming van relevante feiten:

1. 31 december 2012 stopte mijn dienstverband als TD van de JBN;
2. 1 maart 2013 kwam de nieuwe TD, Ben Sonnemans in dienst;
3. Ik wilde graag een periode met overlap zodat ik Ben zou kunnen inwerken, maar de Algemeen Directeur Theo Fledderus vond dat toen niet gewenst, in verband met bezuinigen;
4. Ik heb op geen enkele manier bemoeienis met de sollicitatieprocedure en de uiteindelijke aanstelling van de nieuwe TD gehad;

Om mijn lange periode als Technisch Directeur bij de JBN op een goede manier af te sluiten en geen momentum te verliezen op weg naar Rio, heb ik eind 2012 met ondersteuning van de Technische Staf, Erica de Jong, Theo Fledderus, Frans van Dijk (NOC*NSF) en zijdelings Maurits Hendriks (NOC*NSF) de nieuwe visie voor de periode 2012 tot 2016/2020 op papier gezet. Dit op verzoek van de JBN en NOC*NSF die me in het hele proces hebben gestimuleerd.

De belangrijkste conclusies van het stuk zijn, kort samengevat:

1. Verhogen kwaliteit van het trainings- en wedstrijdprogramma;
2. Bestendigen en optimaliseren structuur met vier steunpunten, waarvan twee specifiek voor de senioren;
3. Aandacht voor het individuele topsportproject (maatwerk).

NOC*NSF ging in diezelfde periode over tot een herverdeling en focus van topsportgelden en dat zou voor de JBN topsport grote mogelijkheden geven. Daar ben ik vanzelfsprekend serieus op ingesprongen. De berichten waren dat het topsportbudget, mogelijk ongeveer zouden kunnen verdubbelen naar ruim 3 miljoen euro per jaar. Ik heb mijn gedachten veelvuldig met de bovengenoemde personen besproken en getoetst, en ik heb zelfs de algemene ledenvergadering van het NOC*NSF nog toegesproken over noodzaak van de invoering van de nieuwe topsportstructuur van het NOC*NSF. Ik was er dus van overtuigd dat dit de visie was die door zowel JBN als NOC*NSF volledig gedragen werd en als blauwdruk voor het toekomstige beleid zou dienen. Hoe anders zou het zijn…

Ten eerste werden in december 2012 de resultaten van het nieuwe focusbeleid van NOC*NSF duidelijk. Voor de JBN betekende dat een zeer teleurstellende marginale ophoging van het subsidiebedrag. Als ik dat had kunnen vermoeden, dan had mijn stuk er ook anders uitgezien, hoewel de uitgangspunten nog steeds recht overeind zou blijven bestaan (die hebben immers een inhoudelijke en geen financiële grondslag). Ik denk, dat vooral de mensen bij NOC*NSF, maar ook Theo Fledderus, hiervan al in een eerder stadium op de hoogte waren maar mij niet hebben geïnformeerd. Daardoor werden de concrete plannen uiteindelijk niet te betalen, en daardoor een brug te ver.

Vervolgens heeft Koos Letterie op het moment dat zowel Erica de Jong als ik op vakantie waren op eigen houtje mijn visie stuk gewijzigd, zonder hiervoor onze goedkeuring te vragen. Opeens stond er te lezen dat onderzocht zou moeten worden dat er in de toekomst op een plek centraal getraind moest gaan worden. Dit was (en naar ik begrepen heb is) absoluut niet de mening van de technische staf en mijzelf. Theo Fledderus was overigens op de hoogte van de actie van Koos Letterie. Ik was daar zeer ontstemd over en ik heb dat Koos ook verteld. Met Koos was voor eigenlijk iedereen in de topsportorganisatie moeilijk samen te werken. Hij is door de bondsraad als bestuurslid topsport aangesteld, maar het ontbreekt hem aan kennis en is daarbij ook nog een onmogelijke man. Ik heb hem vaak uitgelegd dat hij de bestuurder is en niet een coach of TD. Koos is echter een hiërarchische man die graag dicteert.

Mijn visiestuk is uiteindelijk samen met de bijbehorende begroting door het bestuur aan de bondsraad aangeboden en daar is akkoord op gegeven. Dat betekent dat u dus zowel op de inhoud als op de financiële voorwaarden heeft ingestemd met het stuk. Ik vind dan het uiterst frustrerend en vreemd dat naar nu blijkt op hetzelfde moment waarop u uw akkoord gaf, door de JBN (ik vermoed Jos Hell, Koos Letterie en Theo Fledderus) een afspraak met NOC*NSF werd getekend waarin onder andere staat dat de financiering van het topjudoprogramma van de JBN door NOC*NSF onder de voorwaarde geschiedt dat het topjudo binnen 24 maanden centraal zal zijn georganiseerd op een CTO-locatie. Deze bindende eis staat dus haaks op het beleid in het visie stuk dat in ieder geval door de hele technische staf werd gedragen, en waarover ik van NOC*NSF, het bestuur van de JBN en Theo Fledderus geen wanklank hoorde. Met wie wordt nu een loopje genomen? In ieder geval met mij, maar daarnaast met óf de bondsraad, óf NOC*NSF. Kiest u maar.

Met het bovenstaande in het achterhoofd ging het topjudo vanaf 1 januari 2013 geheel de andere kant op. Ben Sonnemans werd aangesteld als nieuwe Technisch Directeur, hetgeen me zeer verbaasde omdat Ben meer dan 12 jaar nauwelijks contact had gehad met topsport. Ik heb meteen aangegeven dat Ben een mentor moest hebben. Ik dacht aan een ervaren TD uit een andere sport bijvoorbeeld. Er is mij nooit meer wat gevraagd (ook niet door mijn opvolger) en Ben ging vanaf de eerste dag een compleet andere koers varen. Waar haalde Ben deze wijsheid vandaan? Naar nu blijkt ging Ben Sonnemans met een forse “geheime” opdracht vanuit NOC*NSF en de JBN aan de slag: snel centraliseren. Consequentie na anderhalf jaar is dat Ben gevallen is, iedereen ruzie met elkaar heeft, dat er totaal geen support is voor de toekomstvisie van de JBN, en het topjudo stuurloos lijkt. Waar is Koos Letterie nu? Waar is Theo Fledderus nu? Waar is het NOC*NSF nu? Ben heeft gefaald, maar Theo Fledderus, Koos Letterie en zeker ook Frans van Dijk hebben net zo hard gefaald. Ben is voor hun karretje gespannen, mogelijk zonder dat Ben dit ooit zelf in de gaten had.

Ik ben er van overtuigd dat het achterliggende motief gewoon politiek is en niet omdat dit het beste is voor het topjudo in Nederland in de toekomst. NOC*NSF heeft veel geld geïnvesteerd in de CTO vestigingen en nog meer in Papendal. Tot nu toe met niet te veel succes. Daar moeten dus medailles vandaan gaan komen. Dan maar judo, altijd goed voor medailles, naar Papendal halen.

Judo is groot geworden door onderlinge strijd en die zal er altijd moeten blijven. Op Papendal of waar dan ook is dat helemaal weg. Haal de top weg bij de clubs en er is geen voorbeeld en sparring meer voor de laag eronder. Daar moet het judo nooit voor kiezen. Het is ook praktisch onmogelijk om het topjudo te centraliseren. De sparringpartners gaan nooit in Papendal of op een andere centrale plek wonen. Daar is geen geld voor, en daar ontbreekt misschien wel gewoon de echte topsportambitie. Ze zullen zoals nu ook het geval is, deel uitmaken van clubs. Daar is geld om ontwikkeling door te maken waar de middelen van de JBN niet toereikend genoeg voor zijn. Zolang er geen geld genoeg is zal de JBN moeten samenwerken met clubs of organisaties.

Vraag is waarom wil Koos Letterie het dan toch? Met alle respect, maar Koos heeft absoluut niet de kennis om dit alles te overzien. Waarom dan toch? Ik vermoed dat het een persoonlijke actie tegen Cor van der Geest is, of zou Koos willen scoren en op persoonlijk succes uit zijn. Daar lijkt het erg op. Vreselijk.

Waarom wil Theo Fledderus dit dan? Ook Theo heeft absoluut niet het goede inhoudelijke zicht hierop. Ik ben door Theo absoluut op het verkeerde been gezet. Met dit alles in het achterhoofd begrijp ik goed waarom ik meteen weg moest en Ben vooral niet moest inwerken. Politiek. Ik denk dat Theo wat terug wil doen voor het NOC*NSF (mogelijk ook met het oog op zijn toekomstige carrière binnen de sport), en ik sluit zelfs niet uit dat dit de onderliggende reden is waarom Theo bij de JBN is gekomen. Onder hele rare voorwaarden. Full time betaald, ten hoogste 3,5 dag werken. Voor 1 jaar maximaal maar hoe lang is hij er nu al? Haalt nu een vriendje binnen voor 2 dagen om ad interim TD topsport te zijn, zonder enig overleg met de Technische Staf. Ook Theo wilde zich graag met topsport bemoeien. Dat is natuurlijk mogelijk over het hoofd van Ben Sonnemans gebeurd. Theo had zich met heel ander dingen bezig moeten houden. In de kosten kant heeft hij flink huisgehouden. Mogelijk moest dit maar dat kan iedereen. De uitdaging was de inkomsten kant. Sponsor? Subsidie gelden, verzekering voor Budo sporten verplicht stellen ( dat had de JBN aan de inkomsten kant heel veel geld opgeleverd) Judo een niveau hoger tillen. Ik zie er niets van terug. Nee, centraal trainen daar was ook Theo mee bezig. Voor zo een dure man wel weinig resultaat. Let op, ik kan heus met de mens Theo door een deur maar inhoudelijk heb ik hier een slecht gevoel bij.

Waarom wil NOC*NSF het dan? Ik heb er heel veel met Frans van Dijk over gesproken. Hoe graag ik Frans ook mag, ik kom maar tot één conclusie: politiek. De CTO’s en Papendal moeten een succes worden en daar moet judo in gepast worden, dwars tegen onze historie in. Heeft NOC*NSF dan nog niet genoeg geleerd van bijvoorbeeld Taekwondo, Boksen, Tafeltennis en Schermen? Stuk voor stuk individuele sporten waarbij sparring nodig is en wat is het resultaat van centraal op Papendal trainen? Vult u maar in….

Wedstrijd sport, prestatie sport, topsport bestaat uit de gratie van een piramide opbouw. Door op een centraal punt te gaan trainen, door het individuele topsportproject af te schaffen brokkelt de piramide af. Dat gaan we pas over 10 jaar zien. Waarom heeft de nieuwe TD, Ben Sonnemans, niet hard aan het verbeteren van de door u aangenomen structuur gewerkt. Dit had zijn opdracht moeten worden. In mijn visie heb ik duidelijk achter gelaten wat er moest gebeuren. Steunpunten en trainers en coaches moesten beter en uniformer gaan functioneren. Protocollen moesten gemaakt of verbeterd worden. Functie omschrijvingen en functionering gesprekken moesten gaan plaats vinden. Niets mee gedaan. Langzaam maar zeker krijgen de vier steunpunten wat meer grip op de situatie en dat gaat nu weer in duigen vallen.

Wie gaat de topsport naar de nieuwe toekomst leiden?

Nu hebben de coaches en de trainers hun zin gehad. Ook zij vinden het erg voor de mens Ben Sonnemans maar volgens hen moest dit. Coaches zijn echter vooral van nu. Logisch, want daar worden ze ook op afgerekend maar dat is niet altijd goed voor de toekomst. Wie kan deze mensen nog aansturen? Dat mag wel iemand worden van het statuur Charles van Commenee.

Momenteel is het topjudo bijna een stuurloos schip en dat gaan we echt niet oplossen op de manier waar nu het bestuur en Theo Fledderus voor gekozen hebben. Een ad interim TD voor 2 dagen in de week (voor het bedrag van een volle baan?). Ga a.u.b. zo snel mogelijk kiezen voor een volledige baan voor zowel de Algemeen Directeur en Technisch Directeur, die niets anders doen dan met veel passie en energie zich zeven dagen in de week voor de Judo Bond in te zetten. Dat hoeft niet perse iemand te zijn uit het judo maar wel iemand die met kennis en kunde voor het judo gaat en niet iemand die het er even bij gaat doen.

Over NOC*NSF wil ik nog het volgende kwijt. Ik dacht dat ik een heel goed inhoudelijk contact met de mensen van het NOC*NSF had. Als mens ben ik nog steeds op mensen als Frans van Dijk, Maurits Hendriks, Jeroen Bijl gesteld, maar inhoudelijk vind ik ze gevaarlijk voor het judo. Ja, we zijn helaas zeer afhankelijk van het NOC*NSF. Ze beoordelen de topsportprogramma’s en financieren het voor een groot gedeelte. Maar de JBN moet altijd haar eigen keuzes blijven maken, omdat het haar toekomst betreft. Als je wint heb je vrienden, maar waar zijn ze nu, nu we verloren hebben?

Beste bondsraad en bestuur, helaas een lang verhaal maar nog lang niet volledig. Na 12 jaar rust in de judo topsport, van 2000 tot en met 2012 zijn we in anderhalf jaar weer terug bij af. De reparatie die nu wordt ingezet is niet goed maar door dezelfde mensen waarschijnlijk ingezet om de visie van centraal op een plek trainen nog even door te drukken.

Ik ben zeer teleurgesteld en ontgoocheld. Vooral omdat ik dit vreselijk vind voor de toekomst van het topjudo, maar zeker net zo veel omdat ik deze politiek niet door had. Ik heb mensen vertrouwd die dat mijn in ziens naar mij toe niet waar gemaakt hebben. Als u denkt dat dit een open sollicitatie is, dan deel ik u hierbij mee dat ik het judo altijd zal helpen, maar ik heb eindelijk recht op pensioentijd.

Veel wijsheid.

Vriendelijke groeten,

Cor van der Geest