Datum: 19-12-2014
Locatie: The Gymnasium of National Olympic Sports Centre
Plaats: Peking
Land: China

Het programma is als volgt:

Ji Xian vs. Song Ya Dong
Adrian Pang vs. Vincent Latoel
Li Gen vs. He Nan Nan
Wang Ya Wei vs. Li Kai Wen