De Judo Bond Nederland (JBN) heeft afgelopen week harde maatregelen genomen tegen Jaap P., een prominente leraar uit Beverwijk. Nadat er diverse aanklachten bij de bond waren binnengekomen over vermeend seksueel misbruik heeft de JBN een onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie, die onder leiding stond van Prof. Mr. Marjan Olfers Hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam, heeft geconcludeerd dat de feiten weliswaar verjaard waren, maar toch zodanig ernstig van aard zijn dat er ordemaatregelen genomen moesten worden.

Schaamte en de doofpot

Met het gegeven dat een sportbond ook na de verjaringstermijn van seksueel misbruik middelen heeft om op te treden geeft de JBN het goede voorbeeld voor andere sportorganisaties die met dit probleem te kampen hebben. Seksueel misbruik binnen de sport blijft een heikel onderwerp waarbij ‘schaamte en de doofpot’ vaak de overheersende factoren zijn en waardoor de gebeurtenissen pas vele jaren later boven water komen. De JBN heeft per onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de leraar opgezegd en een informatieavond georganiseerd voor de, bij de JBN aangesloten, leden.

Foto

De Beverwijkse judoleraar misbruikte ruim 30 jaar geleden een aantal leerlingen, jongens in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, waarbij in sommige gevallen sprake was van zeer ernstige aanranding. Een van zijn slachtoffers was, naar eigen zeggen mede ingegeven door deze ingrijpende gebeurtenissen, verhuisd naar Florida om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Na het zien van een foto van zijn kleine neefje, nu ruim een jaar geleden, zittend naast de Beverwijkse judoleraar, kwamen de emoties weer boven en schraapte hij alle moed bijeen om aangifte te doen. Een dappere daad, wetende dat door de verjaringstermijn een strafrechtelijk onderzoek onmogelijk was. Maar wat hem was overkomen moest anderen bespaard blijven.

Autoriteit

De geest was uit de fles en hij reisde naar Nederland om alsnog aangifte te doen bij de politie. Helaas bleek bij de politie weinig empathie te bespeuren, wellicht mede ingegeven door de status van de judoleraar en het feit van verjaring. De JBN nam wel meteen zijn verantwoording en installeerde een onafhankelijke commissie onder leiding van Prof. Mr. Marjan Olfers, die landelijk gezien wordt als een autoriteit op dit onderwerp.

Verjaring

Na grondig onderzoek door de commissie bleek dat hij niet de enige was bij wie de judoleraar zijn handen niet kon thuishouden. Juist in een omgeving waarvan ouders erop moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen veilig zijn, bleek de judoleraar vrij spel te hebben gehad. De onderzoekscommissie heeft meerdere zaken boven water gekregen, maar ook deze bleken de termijn van verjaring te zijn overschreden. Echter de commissie was van mening dat de boven water gekomen feiten zodanig ernstig van aard waren dat de JBN daar niet zomaar aan voorbij kon gaan. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat er ook meer recente zaken hebben gespeeld. Aangezien de betreffende judoleraar ruim 40 jaar actief is in de regio IJmond is het ook niet uit te sluiten dat er meerdere slachtoffers met een loodzwaar geheim rondlopen.

Impact

Seksueel misbruik is een precair onderwerp en heeft zo’n impact op slachtoffers dat vaak pas op latere leeftijd zaken naar boven komen. Het feit dat de JBN toch zijn verantwoordelijkheid neemt om actie te ondernemen siert de bond. Vaak keren bondsbestuurders hun hoofd af van de problematiek om niet in een juridisch moeras te belanden. Daarentegen heeft een sportbond de plicht om zijn leden te beschermen tegen dit soort uitwassen die ernstige schade aan personen en de sport toebrengen.

Nu er meerdere aanklachten tegen de Beverwijkse judoleraar een grond vormen voor het opzeggen van zijn lidmaatschap, is het goed mogelijk dat meerdere personen naar voren durven te komen. Het is dus nog even afwachten of Jaap P. door de verjaring de strafrechtelijke dans ontspringt.

Tekst: Bob van Hout