De Taekwondo Bond Nederland (TBN) heeft een van haar sportscholen verboden deel te nemen aan een demonstratiewedstrijd tussen verschillende Oosterse krijgskunsten. Collega NOC*NSF-vechtsportbond, de Federatie Oosterse Gevechtskunsten, organiseert op 31 oktober aanstaande in samenwerking met RINGS het ‘FOG RINGS BUDO GALA’, waar naast een demonstratiewedstrijd ook een aantal K-1 wedstrijden op het programma staan. Dit laatste was voor de TBN de reden om de deelnemende sportschool, op straffe van schorsing, te verbieden deel te nemen aan dit evenement. De TBN organiseert zelf full-contact-wedstrijden op regels van de WTF.

TBN

Gezien de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het full-contact bij de jeugd distantieert de TBN zich nu echter van andere full-contact-disciplines. De TBN schermt als olympische bond met een brief van de Minister van VWS waarin zou staan dat het taekwondo buiten de nieuwe ‘regulering vechtsporten’ zal vallen. Zeer opmerkelijk aangezien bij de TBN al vanaf 12 jaar vol op het hoofd en aangezicht mag worden getrapt en wedstrijden met knock-out gewonnen kunnen worden!

Collega NOC*NSF bond

RINGS-promotor Milco Lambrecht wist niet wat hij hoorde toen hij de afmelding van de TBN-school via de e-mail binnen kreeg. “Ik dacht eerst aan een grap. Maar bij navraag bleek het echt zo te zijn. De TBN verbiedt haar scholen ieder contact met het K-1 of kickboksen. Een demonstratie geven op een Budo Gala, dat nota bene georganiseerd wordt door een collega-NOC*NSF bond valt daar klaarblijkelijk ook onder. Alleen omdat er tevens een paar K-1 wedstrijden op het programma staan,” zei een verbaasde Milco Lambrecht tegen R1N.

Hypocriet

De actie van de TBN mag op zijn zachtst gezegd hypocriet genoemd worden aangezien reeds vanaf de cadetten (12 jaar) bij deze vechtsportbond ‘full-contact’ op het hoofd en aangezicht is toegestaan. Een simpele zoektocht op YouTube laat zien dat in het taekwondo wedstrijden (WTF-stijl) in de praktijk kunnen worden afgemaakt met een spijkerharde knock-out. De beelden liegen er niet om. Ook bij de jeugd waar de overheid momenteel veel aandacht voor heeft kent de TBN geen uitzonderingen. Terwijl bij de serieuze kickboksbonden er pas contact naar het hoofd is toegestaan vanaf 15 jaar ligt deze grens bij het WTF taekwondo, in Nederland georganiseerd door de TBN, op 12 jaar.

Marchanderen met veiligheid?

Indien de TBN over een brief beschikt waarin zij worden vrijgesteld van de nieuwe regelgeving legt dit een bom onder de ambitieuze plannen van de nieuw te vormen ‘vechtsportautoriteit’ die de veiligheid van de jeugd bij de full-contact sporten als speerpunt heeft gemaakt. Want waarom zou het taekwondo anders benadert moeten worden dan het kickboksen als het gaat om veiligheid? Is een taekwondo-trap naar het hoofd anders dan een kickboks-trap? Waarom meet men met twee maten als het in beide gevallen om ‘full-contact’ gaat? De olympische status van het taekwondo doet daar niets aan af. Met veiligheid van kinderen mag niet gemarchandeerd worden. Het Ministerie van VWS heeft in dat geval heel wat uit te leggen.

Wurggreep

Het feit dat de TBN haar leden reglementair kan verbieden deel te nemen aan activiteiten die niet aan de bond gerelateerd zijn berust op een tweetal kennelijk onredelijk bezwarende bedingen. In het Algemeen Reglement van de Taekwondo Bond Nederland valt te lezen in artikel 4 lid 1: “Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid/rechtspersoon zich voorts: om zonder toestemming van het bondsbestuur niet toe te treden tot, dan wel deel te nemen of medewerking te verlenen aan activiteiten van een niet door de TBN erkende organisatie die de taekwondosport doet beoefenen” en in artikel 5 – Algemene verplichtingen van ledennatuurlijke personen 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten verenigingsleden en persoonlijke leden zich voorts: c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bondsbestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een activiteit die niet onder auspiciën van de TBN of een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend. Hiermee legt de bond haar leden in een wurggreep. De rechter kan echter in een rechtszaak als een belanghebbende een beroep doen op de onredelijkheid bezwarende bedingen buiten werking stellen.

Gotspe

Promotor Milco Lambrecht heeft inmiddels de demonstratie van het WTF taekwondo vervangen door een andere discipline. Milco Lambrecht: “In plaats van het WTF taekwondo komt nu een demonstratie van Krav Maga Systema onder leiding van Richard van Asdonck. Ik denk dat de TBN met dit besluit in eigen voet schiet, want het taekwondo had zich op dit evenement van zijn beste kant kunnen laten zien. Ik ben blij dat het ITF Taekwondo niet zo kortzichtig is, maar het is een gotspe dat de TBN zich om deze reden distantieert van het evenement. Ik denk dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.”

Tekst: Tony Rodrigues