Het heeft lang geduurd, en volgens velen al veel te lang, maar nu gaat er echt een vuist gemaakt worden tegen seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Althans, als het aan de politie, Openbaar Ministerie en NOC*NSF ligt. Gisteren werd er op sportcentrum Papendal tijdens een groot congres een convenant ondertekent door de drie bovengenoemde partijen om dit moeilijk bespreekbare onderwerp aan te pakken.

Grensoverschrijdend gedrag

Kern van de overeenkomst is een serieuze aanpak waarbij de meldingen, die vaak schoorvoetend worden gedaan nadrukkelijk worden onderzocht. En dat werd tijd. Ook in de vechtsporten, en misschien wel juist in de vechtsporten, blijken de leraren vaak grensoverschrijdend gedrag te vertonen waar veel slachtoffers,(vaak kinderen) worden gemaakt. R1N berichtte al eerder over de judoleraar uit Beverwijk, Jaap P., die zich vergreep aan zijn leerlingen, maar door de verjaringstermijn een gevangenisstraf ontliep. Wel ontnam de Judo Bond Nederland hem het lidmaatschap en al zijn verworvenheden in het judo. Een zachte pleister voor één van zijn slachtoffers die op het congres op emotionele wijze vertelde hoe het misbruik in zijn werk ging. Jarenlang kon Jaap P. zijn gang gaan omdat toch niemand zou geloven dat deze gerespecteerde leraar zich aan zijn leerlingen zou vergrijpen. In de bomvolle congreszaal waar vertegenwoordigers waren uit verschillende sportbonden, politie, Openbaar Ministerie, zorgverlening en rechtbank kon je een spelt horen vallen toen de, nog gecensureerde details, door het slachtoffer, die ‘het geheim’ 40 jaar bij zich droeg, werden verteld.

Karateleraar Marcel S.

Helaas staat het verhaal van ‘De Beverwijkse Judoleraar’ niet op zichzelf. Onlangs werd de Schiedamse karateleraar Marcel S. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het is nog maar een topje van de ijsberg van deze vreselijke ontwikkeling en hopelijk zal het convenant tot nieuwe maatregelen leiden want de Schiedamse karateleraar geeft ondanks de veroordeling nog gewoon les. Nu de krachten gebundeld gaan worden en enkele zwaargewichten zich gaan bezighouden met dit onderwerp wat de Nederlandse nieuwsmedia al lange tijd in de greep houdt is er licht aan het einde van de tunnel. (Vecht)sporters verdienen een omgeving waarin zij zich veilig kunnen voelen zonder dat zij door machtsverhoudingen gedwongen worden tot het accepteren van ongewenst gedrag.

Meenemen naar het graf?

(Vecht)sporters die misbruikt worden door hun leraar of medeleerlingen moeten gehoord worden en in beginsel het voordeel van de twijfel krijgen indien direct bewijs ontbreekt. Het is dan aan de instanties om grondig onderzoek te doen om de waarheid boven tafel te krijgen. Deze inspanning is al een grote stap vooruit want vele (vecht)sporters lopen nog met een geheim dat zij mogelijk willen meenemen naar hun graf. Want wie gelooft nou een kind ten opzichte van een gerespecteerde sportleraar? Daar moet verandering in komen en de eerste schreden zijn gezet. Binnenkort komt NOC*NSF met informatie hoe en waar men zich kan melden. Hopelijk durft men dan de moeilijke stap te zetten. Net als het dappere slachtoffer van Jaap P. die ten overstaan van de beleidsbepalers zijn aangrijpende verhaal durfde te vertellen. In het belang van andere mogelijke slachtofers.